top of page
Evolver Solutions São Paulo Brazil

Nabízíme služby šité na míru pro vaši expanzi na nové trhy podle vašich

individuálních cílů a situace.

Naší specialitou je B2B a Latinská Amerika.

Působíme v oborech přírodních věd, zdravotnictví,

technologiích pro udržitelný průmysl a infrastrukturu.

Jsme tu abychom vám pomohli. Nabízíme kompletní zázemí a znalost místního prostředí, podpoříme vás ve vašich strategických rozhodnutích

a sdílíme riziko vstupu na nové trhy.

VIZE

Přispět k podpoře udržitelného rozvoje podnikání a výměně know-how napříč kontinenty.

MISE

Podporovat růst firem identifikací existujících příležitostí v nových teritoriích a proaktivní účastí na jejich rozvoji. 

CÍLE

Vytvářet úspěšné obchodní případy a dlouhodobá partnerství mezi firmami na základě jejich individuálních cílů a situace.

NAŠE SLUŽBY

VÁŠ STRATEGICKÝ PARTNER

PRŮZKUM TRHU

Začněte správným směrem

 • Analýza a průzkum trhu

 • Obchodní strategie

  • Místní a mezinárodní konkurence

  • Dovozní zatížení

  • Místní výroba

  • Kalkulace nákladovosti

  • Studie proveditelnosti a ROI

 

ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Sdílíme zodpovědnost

 • Lokální implementace vašeho businessu na klíč

 • Zajištění místního dodavatelského řetězce

 • Řízení místních aktivit

 • Vedení obchodu a marketinkgu

 • Váš obchodní zástupce

 • Kontinuální podpora vašeho obchodu na všech úrovních

PORADENSTVÍ

Správná rozhodnutí
v reálném čase

 • Průběžná podporava vašeho podnikání podle aktuální potřeby

 • Dlouhodobá udržitelnost 

 • Školení a technická podpora

 • Nevýkonné a poradendké role

V letech 2022 a 2023 byla Evolver Solutions vybrána jako lokální partner pro realizaci projektů Czech Business Support v Brazílii.
EVOLVER_Solutions-Logo-horizontal.jpg
Snímek obrazovky 2022-12-13 v 16.44.37.png
bottom of page