EVOLVER_Solutions_Vinheta_01.gif

Nabízíme vám služby šité na míru vašemu podnikání pro expanzi do nových oblastí na základě vašich individuálních cílů a situace.

Naší specialitou je B2B. Jsme silní v oborech Přírodních věd, Zdravotnictví, Udržitelného průmyslu a Chytré infrastruktury.

Nabízíme udržitelné technologie, inovace a nové obchodní modely měnící hru.

Jsme tu abychom vám pomohli, poskytneme komplexní zázemí a hluboké místní znalosti, podpoříme vás znalostmi pro vaše strategická rozhodnutí a sdílíme riziko vstupu na nové trhy.

VIZE

Přispět k budoucnosti naší planety podporou udržitelného rozvoje podnikání a výměny know-how napříč kontinenty.

MISE

Podporovat růst firem identifikací existujících příležitostí v nových teritoriích a proaktivní účastí na jejich rozvoji. 

CÍLE

Vytvářet úspěšné obchodní případy a dlouhodobá partnerství mezi firmami z různých kultur, aby expandovaly na základě svých individuálních cílů a situace.

NAŠE SLUŽBY

VÁŠ STRATEGICKÝ OBCHODNÍ PARTNER V LATAM | EMEA | APAC

ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Sdílíme zodpovědnost abychom zajistili, že dosáhnete vašich cílů

• Mezinárodní expanze

• Řízení exportního prodeje

• Kontinuální podpora rozvoje podnikání

PORADENSKÉ SLUŽBY

Pomůžeme vám začít správným směrem

  Asistence na míru na nových trzích

  Udržitelnost vašeho podnikání

  Školení a průběžné vzdělávání

OBCHODNÍ INTELIGENCE

Umožníme vám se správně rozhodnout

• Průzkum a analýza trhu

• Studie proveditelnosti

• Tržní a obchodní strategie